lunes, 6 de enero de 2014

Cultura Lliure i Programari Lliure

Entenem per cultura lliure un moviment social que promou l'elaboració i la difusió de la cultura amb uns principis més amplis que els habitualment proposats per les legislacions vigents actuals.
El programari lliure és el software que pot ser usat, estudiat i modificat sense restriccions, i que pot ser copiat i redistribuït bé en una versió modificada o sense modificar sense cap restricció, o bé amb unes restriccions mínimes per garantir que els futurs destinataris també tindran aquests drets.

A partir d'aquestes dues definicions m'agradaria reflexionar sobre les llicències que pàgines web i programes utilitzen a l'hora de privatitzar la seva propietat. L'internet és un món sense barreres, on tothom té el dret d'accedir lliurement on vulgui. És un lloc on pot descobrir i fer noves coses, compartir el teu coneixement i debatre el d'un altre, sense la necessitat de moure't. Si aquest indret és limitat, on queda la llibertat d'expressió i de l'aprenentatge? Personalment crec que ha d'haver un equilibri, ja que s'ha de donar crèdit a la feina que ha fet l'autor d'una pàgina, programa etc. Per exemple, si utilitzes com a font d'informació un article d'una pàgina web, digues d'on has tret aquesta informació, i el mateix amb imatges, música i altres elements de la multimèdia.

Una societat virtual en equilibri és una bona societat. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario