lunes, 6 de enero de 2014

Taxonomia de Bloom


La Taxonomia de Bloom és un llistat de les habilitats i processos del pensament que poden aparèixer en les tasques escolars (i per tant ser objecte d'avaluació). Rep el seu nom del seu creador, Benjamin Bloom.
La taxonomia estructura les habilitats jeràraquicament, de manera que no es pot pretendre assolir les d'ordre superior sense tenir dominades les d'ordre inferior.


La cognició es basa en les següents habilitats (de menys a més complexitat):

·       RecordarPortar a la memòria o retenir una cosa, idea o imatge a la ment. 
          Verbs que descriuen aquesta habilitat: reconèixer, llistar, descriure, identificar,         recuperar, anomenar, localitzar i trobar.

·    EntendreIncorporar un coneixement a la pròpia ment. 
         Verbs que descriuen aquesta habilitat: interpretar, resumir, inferir, parafrasejar,         classificar, comparar, explicar     i exemplificar.

·  AplicarSer capaç de recordar i usar els coneixements, procediments o      principis apresos i necessaris per a resoldre un determinat problema o situació.
         Verbs que descriuen aquesta habilitat: implementar, desenvolupar, utilitzar i              executar

·  Analitzar: L'examen i discriminació de la informació identificant motius o causes.
        Verbs que descriuen aquesta habilitat: organitzar, desconstruir, atribuir, trobar,          estructurar i integrar.

·   AvaluarSer capaç de proporcionar un judici crític fonamental, basat en criteris interns o externs. Verbs que descriuen aquesta habilitat: revisar, formular hipòtesis, criticar, experimentar, jutjar , detectar i provar.

·    CrearFer alguna cosa nova a partir de les nostres capacitats. Verbs que descriuen aquesta habilitat: dissenyar, construir, planificar, produir, idear i elaborar
Els verbs llistats descriuen moltes de les activitats, accions i processos que es duen a terme en aquestes habilitats dins l'aula.

Personalment m'agrada que s'hagi estructurat les habilitats segons la importància que tenen, ja que d'aquesta manera facilitarà, tant al docent com als alumnes, a l'hora d'aprendre nous coneixements. Tot i això, no crec que l'habilitat més important a l'hora d'aprendre sigui recordar, perquè no t'en pots refiar al 100% de la teva memòria. Si jo hagués de fer una piràmide on es dictaminés l'ordre de les habilitats, segons la seva importància en l'àmbit de l'educació, posaria com a essencial i primordial saber entendre el que estàs aprenent.

No hay comentarios:

Publicar un comentario