viernes, 27 de septiembre de 2013

Què és una webquest?

Edu3.cat


Les webquest és una nova metodologia més interactiva i cooperativa per treballar un tema concret en les aules. És una proposta didàctica de recerca guiada, que utilitza principalment recursos d’Internet. 

Té en compte el desenvolupament de les competències bàsiques, contempla el treball cooperatiu i la responsabilitat individual, prioritza la construcció del coneixement mitjançant la transformació de la informació en la creació d'un producte i conté una avaluació directa del procés i dels resultats.

Personalment com a futura mestre crec que aquesta metodologia és una eina que fomenta el treball dels alumnes i els motiva a fer-ho, i això és essencial pel aprenentatge dels nens.

No hay comentarios:

Publicar un comentario