lunes, 6 de enero de 2014

La Pissarra Digital Interactiva (PDI)


La Pissarra Digital Interactiva és un sistema tecnològic, generalment integrat per un ordinador (amb una connexió a Internet), un videoprojector i un dispositiu de control de punter (fixa o mòbil) que actua com a ratolí i llapis damunt la superfície, que permet projectar en una superfície interactiva continguts digitals en un format idoni per a la visualització en grup.
 Ens trobem davant una eina tecnològica desenvolupada pel docent i l’alumne amb una connexió directa. Es configura com un recurs en el qual són els estudiants els que investiguen, canalitzen la informació i la transmeten als seus companys. La millora i l’evolució del programari farà que la seva pròpia evolució augmenti i també, la seva INTERACTIVITAT MULTIMÈDIA.

Quan vam treballar amb les PDI a la classe vam utilitzar el programa Notebook SMART, el qual va ser una meravella. 

Aquest programa és interactiu, ja que tant el mestre com els seus pupil poden treballar amb aquest, és intuïtiu i fàcil d'utilitzar, i a més a més obre al nen una porta cap al món de la imaginació i la creativitat. No solament és utilitzat per a assignatures relacionades amb l'art i la multimèdia, ja que també és pot utilitzar amb altres com seria el cas de matemàtiques (fotografia >>>>>>>>>), ciències i lletres, perquè les activitats que es fan amb Notebook SMART poden ser autodidactes (poden ser corregides pel propi alumne).

Evidentment que les PDI i els seus programes són un progrés en el món de l'educació i dels seus educadors, però com a futura mestre no crec que aquesta eina hagi de ser el futur. Pot ser un complement en l'aprenentatge dels infants, però no ha de ser una substitució.

No hay comentarios:

Publicar un comentario